تفاوت اینترنت ADSL با VDSL چیست؟

تفاوت اینترنت ADSL با VDSL چیست؟

اوایل اسفندماه سال ۱۳۹۷ شرکت مخابرات از سرویس اینترنت پرسرعت VDSL رونمایی کرد و ارایه سرویس آن در برخی مناطق تهران آغاز شد. آغاز این روند برای بسیاری این سئوال را ایجاد کرد که اساساً تفاوت میان ADSL با VDSL چیست؟